Våre eiendommer 2018
Rica Eiendom Holding AS består av morselskapet Rica Eiendom Holding AS og 20 andre juridiske selskaper. Eiendomsporteføljen består av 22 eiendommer med totalt ca.180 000 kvm, og alle eiendommene er utleid på langsiktige vilkår med unntak av Kirkenes Turisthotell.