Våre eiendommer 2021
Rica Eiendom Holding AS består av morselskapet Rica Eiendom Holding AS og 18 andre juridiske selskaper. Eiendomsporteføljen består av 19 eiendommer med totalt ca.160 000 kvm, og alle eiendommene er utleid på langsiktige vilkår med unntak av Kirkenes Turisthotell.