PERSONVERNERKLÆRING
Denne personvernerklæringen gjelder Rica Eiendom Holding AS ("Rica Eiendom") behandling av personopplysninger om representanter for sine leietakere og besøkende på www.ricaeiendom.no ("Nettsiden"). Denne personvernerklæringen gir deg informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg, blant annet om hvordan Rica Eiendom behandler personopplysninger.

Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger oppgitt av deg eller samlet inn av Rica Eiendom ved utførelsen av sine tjenester. Rica Eiendom er underlagt norsk lov, og vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med og hjelpemidlene for behandlingen av personopplysninger. Rica Eiendom er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles om deg når du representerer en virksomhet som leier eiendom av Rica Eiendom, når du sender henvendelser til Rica Eiendom, eller når du besøker Nettsiden.

Kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige:
 [Rica Eiendom Holding AS]
Bryggegata 6, 0250 OSLO
Telefonnummer: 48 07 05 55
Epostadresse: post@ricaeiendom.no

Personopplysninger som behandles om deg
Dersom du representerer en virksomhet som leie eiendom av Rica Eiendom, sender henvendelser til Rica Eiendom eller besøker Nettsiden, vil Rica Eiendom behandle personopplysninger om deg. Informasjonen som samles inn av Rica Eiendom kan deles inn i følgende kategorier:
Personopplysninger; dvs. opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, som fornavn og etternavn, alder, kjønn, fødselsdato, stilling/tittel, kredittkortopplysninger eller annen finansiell informasjon, bostedsadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon.


Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Nettsiden; dvs. informasjon som samles inn gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler.

Informasjonskapsler/COOKIES
Rica Eiendom bruker ikke informasjonskapsler, såkalte cookies pr i dag på nettsiden. Vi bruker en session ID - som sørger for at nettsiden fungerer slik den skal, og at menyvalg og tilbake og frem navigasjon skal virke.
Denne er listet under cookies som:
PHPSESSID - og blir slettet automtisk ved endt bruk, når nettleseren lukkes.

Hva brukes personopplysningene dine til?
Rica Eiendom bruker personopplysninger til følgende formål:
for å oppfylle en avtale med virksomheten du representerer, dvs. å tilby leie av eiendom;
for å forbedre Rica Eiendom's tjenester, innholdet på Nettsiden og andre relevante plattformer, for eksempel vel å innhente og behandle personopplysninger for interne statistikkformål, samt administrasjon og markedsføring av Rica Eiendom. Dette innebærer å identifisere generelle bruksmønstre for at Rica Eiendom skal kunne forbedre sine tjenester og Nettsiden;
for å besvare dine spørsmål og henvendelser;
for å varsle deg om endringer i denne personvernerklæringen;
for undersøkelser av og forebygging og beskyttelse mot overtredelser av personvernerklæringen, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot våre eller andres juridiske rettigheter;
for å overholde gjeldende lover og regelverk;
til alle andre formål, som enten er beskrevet i denne personvernerklæringen, er tillatt eller pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser, eller der vi underretter deg spesielt.

SAMTYKKE OG ANNET RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Rica Eiendoms behandling av dine personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag. Samtykke kan være gitt på forespørsel av Rica Eiendom. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å ta kontakt med Rica Eiendom (se kontaktinformasjon i punkt 1).

Annet rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger kan være slik behandling som er nødvendig for at Rica Eiendom skal kunne overholde gjeldende lover og regelverk, slik som bokføringslovens krav til oppbevaring av særlige former for dokumentasjon.
Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for at Rica Eiendom skal kunne oppfylle de ovennevnte formål. Som hovedregel lagres personopplysninger så lenge et leieforhold består, og i en periode etter dette for å kunne yte god service overfor kunder ved senere henvendelser.

Noen personopplysninger kan lagres lenger dersom det er tillatt eller påkrevet etter gjeldende lov, for eksempel som følge av bokføringslovens krav til oppbevaring.
Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Rica Eiendom kan utlevere dine personopplysninger til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for Rica Eiendom, for at Rica Eiendom skal kunne levere tjenester til deg (Rica Eiendom kan for eksempel bruke leverandører for hosting av Nettsiden, eller for å tilrettelegge for kontakt med sine leietakere per e-post eller SMS, for betalingsformidling etc.). Leverandører og underleverandører kan kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet for, og for å utføre sine oppgaver. Forholdet til slike leverandører og underleverandører vil reguleres gjennom en databehandleravtale med Rica Eiendom.
Rica Eiendom vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre Rica Eiendom er pålagt å gjøre dette etter lov eller bindende rettsavgjørelse.

Sikkerhet for dine personopplysninger
Rica Eiendom tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger, herunder fysiske, tekniske og organisatoriske, for å hindre tap, endringer, tyveri og uautorisert tilgang til personopplysninger Rica Eiendom er ansvarlig for.

Linker til andre nettsteder
Nettsiden kan inneholde linker til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Dersom du oppgir personopplysningene dine til slike nettsteder, vil dette reguleres av nettstedets personvernerklæring. Rica Eiendom er ikke ansvarlig for slike tredjepartsnettsteder, hvordan de driftes, og hvordan de behandler dine personopplysninger. Rica Eiendom anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

Dine rettigheter
Du har rett til innsyn i personopplysningene Rica Eiendom behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. Rica Eiendom kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med Rica Eiendom ved å benytte kontaktinformasjonen angitt i punkt 1 dersom du ønsker å utøve dine rett til å:
motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg;
endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine;
kreve at personopplysninger slettes;
trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart;
motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Rica Eiendom.
Dersom du mener at Rica Eiendoms behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer i personvernerklæringen
Rica Eiendom kan fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av Rica Eiendoms personvernerklæring vil enhver tid være tilgjengelig på Nettsiden, og vil gå foran tidligere versjoner av personvernerklæringen ved motstrid. Rica Eiendom vil varsle deg dersom det gjøres endringer i personvernerklæringen som krever ditt samtykke.
Ved å bruke Rica Eiendoms tjenester godtar du elektronisk underretning og publisering av denne personvernerklæringen på Nettsiden, og du samtykker i at elektronisk underretning eller publisering av revidert versjon på Nettsiden er gyldig som underretning til deg om foretatte endringer.